Årsmöte 28 januari!

2013-01-17


Föreningens årsmöte avhålls måndag 28 januari.
Plats: klubbhuset kl.19.00.

Inkomna motioner om stadgeändringar kan fås i förväg på vårt kansli.

Välkomna!

/Huvudstyrelsen