Årsmöte 2016!

2015-12-06


Föreningens årsmöte genomförs Söndagen den 31 januari 2016, kl. 13.00 i klubbhuset!

Regler som rör Årsmötets genomförande etc finner man i våra stadgar här på hemsidan. Bl.a. står det:

2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna. 

Läs mer här på sidan under fliken Föreningen - Organisation - Stadgar.

Väl mött!/Huvudstyrelsen