Årets mässor avslutade.

2011-06-02


Mässan innehöll som vanligt en samling av stort och smått. Här ett åkdon av äldre årgång !

-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
Mässan flyttad till våren
.
Annebergs IF:s anrika Kungsbackamässa, med inriktning på antik, hantverk och konst, har arrangerats under 26 år i obruten följd och har då varit förlagd till juli månad.
I år gjordes för första gången ett försök att ändra tidpunkten för arrangemanget som flyttats till slutet av maj månad från fredag 27 till söndag 29. Att mässan under alla år varit förlagd till vecka 27 i juli har berott på att vi anpassat oss till att inte kollidera med andra liknande  mässor.  
Vi har ännu inte hela sammanställningen klar men från utställarna har det över lag varit positiva tongångar och de flesta har haft en mycket bra försäljning.
Publikmässigt kan man naturligtvis önska större uppslutning men  konkurrensen om uppmärksamheten är stor. På lördagen var det mest besökare och även på fredag var uppslutningen ganska bra medan söndagen inte var så lyckad.

Försök med ny mässa.

Vi gjorde också ett försök med att arrangera en Familje-och Fritidsmässa under dagarna 6-8 maj. Även denna mässa var förlagd till Kungsbacka ishallar med aktiviteter både i och utanför hallarna.
Det var ett stort intresse från utställarna medan däremot publikintresset inte var tillräckligt bra. Naturligtvis får man räkna med att ett nytt arrangemang av detta slaget kräver en viss inkörning innan resultatet kan bli bra. Vi får nu utvärdera om vi ska gå vidare med denna typ av mässa och i så fall om något ska förändras.

Rune A.Tavlor och andra konstverk var representerade på mässan.