AIF nu Certifierad!

2014-12-14


I onsdags var styrelsens Peter Bark och Peter Köhlin på möte med Kungsbacka Fritid. Det var en cerimoniell afton där alla ideella föreningar som lever upp till de högt uppsatta krav kommunen har, var närvarande. Högtidligt överlämnande från Fritids chef Linus Kroon, samt avslutande samkväm med julbord.
Idrott- och hälsocertifierad förening, som vi nu blivit innebär att Annebergs IF lever upp till de krav som Kungsbacka Kommun har på en förening, då det kommer till bl.a:

  • Utveckling av drogförebyggande arbete
  • ​Nolltolerans för psykiskt & fysiskt våld
  • Ökad jämställdhet och mångfald
  • Ökad demokrati och delaktighet
  • Höjd utbildningsnivå på barn- och ungdomsledare
Annebergs IF´s verksamhet vilar på tre dokument: våra stadgar, den Blåa tråden som är tråden för fotbollsverksamheten och sist men då inte minst vår Vita tråd, som bl.a. handhar ovan fem punkter.

De tre nämnda dokumenten finner man här på hemsidan under fliken Föreningen - Organisation.

Certifieringen vi nu fått är dock färskvara, och gäller i 1 år. Därefter skall den förnyas genom inlämning av diverse dokument, för att hålla föreningen så ajour som möjligt.Klicka gärna på denna logo som nu ligger på vår hemsidas "förstasida", eller klicka HÄR!